Bun venit

Argument
Concursul de Fizică "Şerban Ţiţeica" se desfăşoară anual, începând din anul şcolar 2004 -2005, cu participarea unui număr însemnat de elevi atât la fazele judeţene/municipală cât şi la cea interjudeţeană/regională.
Concursul este agreat atât de elevi, cât şi de profesori, fapt dovedit de antrenarea în competiţie a tot mai mulţi elevi.
Concursul are şi scopul de consolidare a pregătirii elevilor de la liceele tehnice pentru bacalaureat, acest concurs având o interfaţă similară ariei modulelor susţinute la proba de fizică de la examenul de bacalaureat.
Ce aduce nou?

Implicarea unui număr cât mai mare de elevi din ciclul liceal, atât de la profilul tehnic, cât şi de la cel economic, prin propunerea unor itemi, în concordanţă cu evaluarea de la bacalaureat. Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare. Elevii din clasa a XII-a pot rezolva la alegere oricare două dintre modulele pentru examenul național de bacalaureat - adică Mecanică, Elemente de Termodinamică, Producerea şi Utilizarea Curentului Continuu. Prin urmare ei vor primi toate subiectele şi vor alege în timpul concursului.

Antrenarea elevilor într-o competiţie care, prin evaluarea achiziţiilor teoretice, are rolul de a le dezvolta:
o Capacitatea de prelucrare creativă a acestor achiziţii în contexte diferite şi complexe;
o Capacitatea de stabilire de corelaţii cu alte domenii de studiu;
o Capacităţile de informare şi relaţionare (comunicare, analiză critică luare de decizii).
Grupuri ţintă:
- Elevii claselor de liceu, filiera tehnologică (IX- XII) şi economică şi vocaţională (IX- X).
Probă de concurs
Probă teoretică-scrisă.
Obiective realizabile prin probele de concurs
1. Dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice şi logice specifice fizicii;
2. Stimularea interesului ştiinţific, a disponibilităţilor de informare, organizare şi diversificare;
3. Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi gândire logică.


Creați un site gratuit!